MIN CV

 

 

 

Jeg ønsker å bidra til at du og din bedrift når toppen.

 

 

Nøkkel kvalifikasjoner:

Mastergrad i økonomi og administrasjon. Variert utdannings- og erfaringsbakgrunn. Erfaring fra offentlig og privat virksomhet. Sentrale arbeidsoppgaver har vært: Rapportering, budsjett, analyse og resultatoppfølging, prosjektledelse, ledelse, teamledelse, virksomhetsstyring, kundeutvikling og teknisk- og forretningsmessig utviklingsarbeid,

 

Utdanning

- 05.2012 – 05.2013Intern ledertrening i regi av Mercuri. Motivasjon, kommunikasjon, MBO, Situasjonsbestemt ledelse, endringsledelse, kulturforskjeller og krisehåndtering. Kurset ble gjennomført som e-læring i tillegg til 4 samlinger av 3 dager.

 

- 08.2003 - 06.2004 Master i Økonomi og administrasjon, Høgskolen i Agder. Hovedfokus i mastergraden er innen økonomistyring med særlig kompetanse på balansert målstyring og aktivitetsbasert kalkulasjon(ABC)

 

- 08.1999 - 06.2003 Siviløkonom, Høgskolen i Agder

 

- 08.1998 - 06.1999 Videreående, Tyholmen videregående, Arendal

 

- 01.1992 - 12.1994 Bedriftslederskolen, NKS

 

- 01.1990 - 12.1991 Personalkonsulent, NKS

 

- 12.1980 - 11.1982 Fengselsbetjent, Fengselsskolen

 

- 08.1976 - 06.1979 Bilmekaniker, Arendal og Blakstad yrkesskoler

 

 

Arbeidserfaring

 

09.2011 – Konsulent forretningsutvikling egen virksomhet

Jobber med forretningsutvikling i mindre virksomheter. Deltar i strategiske diskusjoner med ledelsen. Søker støtte gjennom offentlige finansierings ordninger. Kontakter potensielle kunder og tilrettelegger for utvikling.

 

10.2011 – 08.2016 Key Account Manager, Kitron as

Kitron leverer produksjonstjenester og utviklingstjenester av kunde-eid avansert elektronikk. Som kundeansvarlig ledet jeg et matriseorganisert team som skulle sørge for at vi internt klarte å levere i henhold til kundenes ønsker på pris, kvalitet og leveringspresisjon samt på generell kundeservice. Sentrale stikkord er prioritering av ressurser og oppgaver samt involvering i problemløsning. Alle resultater mot kundene ble målt mot interne KPI krav. Som kundeansvarlig hadde jeg omsetningsansvar for ca 150 mill NOK. I tillegg til ansvar for å koordinere teamarbeidet fra de forskjellige fagavdelingene; innkjøp, plan, teknisk, kvalitet og produksjon hadde jeg ansvar for kundepleie. Jeg hadde jevnlig dialog med kunden for å formidle ønsker og behov tilbake til teamet, og for å videreutvikle kundeforholdet ved å sikre avtale om ny og utvidet business. Utvikling av ny business gikk i hovedsak mot eksisterende kunder, men det ble også arbeidet med etablering av nye kunder. Kundene var i hovedsak store internasjonale og Norske selskaper.

 

05.2010 - 09.2011 Controller, NLI Nyland AS

Arbeidet i et vikariat som Businesscontroller/controller hos NLI NYland AS. Arbeidet besto i oppfølging av økonomi i større prosjekter, månedlig regnskapsavslutning, og analyse og resultatoppfølging. Gjennom analyser avdekke og dokumentere blant annet produktlønnsomhet og kundelønnsomhet. Jeg deltok i managementgruppa og var aktivt med i diskusjoner rundt markedsvurderinger, kvalitets- og effektiviseringsarbeid, samt resultatoppfølging.

 

11.2009 - 04.2010 Seniorrådgiver, Skettedirektoratet

Jobbet i Seksjon for skatte- og avgiftsregnskap i Skattedirektoratet. Sentrale oppgaver var tjeneste- og kvalitetsutvikling, herunder arbeid med virksomhetsplaner og styringsverktøy.

 

10.2006 - 10.2009 Controller, Statens vegvesen

Arbeidet som controller med særlig oppfølgingsansvar overfor Ressursavdelingen. En intern konsulentavdeling med ca. 140 ansatte fordelt på 5 ingeniørfaglige resultatansvarlige seksjoner. Sentralt i arbeidet var økonomistyring med månedlig økonomioppfølging, styring av budsjettprosess og prognosearbeid og sammenlignende analyse på tvers i avdelingen. Jeg bidro også med lederstøtte i forhold til tema som ledelse, styringssystemer, benchmarking, innkjøpsregime og i utvikling av avdelingens rolleforståelse av det å fungere som en intern konsulent.

I tillegg arbeidet jeg med å kvalitetssikre indikatorer i det nasjonale styringssystemet basert på balansert målstyringsmetodikk som vegvesenet benytter, jeg gjennomførte en større evalueringsoppgave der kvalitet i hele prosessen fra planlegging til ferdig veg skulle analyseres og dokumenteres. Jeg arbeidet også med utvikling og innføring av risikostyring som verktøy i hele regionen.

 

03.2006 - 09.2006 Daglig leder, MS Torungen AS

Totalansvar for drift av en privat barnevernsinstitusjon med en omsetning på ca. 25 mill kroner og ca. 35 ansatte i døgnkontinuerlig turnus. Institusjonen hadde 14 til 16 ungdommer fordelt på 6 avdelinger og en administrasjon med faglig leder og 4 avdelingsledere i tillegg til meg. Jeg hadde fullt budsjettansvar, resultatansvar, personalansvar, oppfølgingsansvar overfor avdelingsledere, ansvar for dialog og forhandlinger med offentlige barnevernsmyndigheter og tilsynsmyndigheter samt forhandlingsansvar med tillitsvalgte. Overfor tilsynsmyndighetene var dokumentasjon av virksomheten i forhold til en lang rekke indikatorer et sentralt ansvarsområde. Jeg valgte å slutte i jobben på grunn av en omstrukturering av selskapet.

 

04.2005 - 02.2006 Økonomirådgiver, Grimstad kommune

Controller/økonomirådgiver med hovedansvar overfor teknisk sektor. Analysere og rapportere kost mot bevilget beløp i prosjekter. Ansvarlig for å kvalitetssikre kommunale avgifter innen selvkost prinsippet. Faglig ansvarlig for utvikling av et styringssystem for hele kommunen basert på balansert målstyring modellen

 

06.1997 - 07.1998 Daglig leder, Torsbudalen trafikksenter AS

Totalansvar for drift av bensinstasjon med kiosk, vaske- og servicehall. Herunder ansvar for personalsaker, økonomisk styring, teknisk vedlikehold, innkjøp, markedsføring og administrativt arbeid.

 

10.1988 - 06.1997 Betjent/førstebetjent, Arendal Kretsfengsel

Som fengselsbetjent er en ansvarlig for å administrere dagen for de innsatte. Sentrale oppgaver er problemløsing, konflikthåndtering og samarbeid. Som førstebetjent var jeg mellomleder med administrative oppgaver i forhold til saksbehandling mot innsatte og ansatte. Jeg hadde i en lengre periode ansvar for saksbehandling, oppsett, regnskap og budsjett innenfor lønn, turnus og tjenesteforhold for de ansatte. Jeg arbeidet også med utforming og vedlikehold av internkontrollsystemet.

 

07.1990 - 04.1991Daglig leder, Metro Bowling

Totalansvar for drift av Bowlinghall med tilhørende biljard- og spillavdelinger samt kafédrift. Herunder ansvar for personalhåndtering, økonomistyring, teknisk drift, innkjøp, markedsføring og generell administrasjon

 

12.1982 - 09.1988 Betjent/førstebetjent, Oslo Kretsfengsel

Som fengselsbetjent er en ansvarlig for å administrere dagen for de innsatte. Sentrale oppgaver er problemløsing, konflikthåndtering og samarbeid. Som førstebetjent var jeg mellomleder med administrative oppgaver i forhold til saksbehandling mot innsatte og med ansvar for å koordinere den daglige virksomheten for flere avdelinger, innsatte og ansatte.

 

 

Prosjekter

 

01.2009 - 06.2009 Prosjektleder, Trygg Trafikk

Var engasjert som prosjektleder av Trygg Trafikk i Rogaland for å få på plass et samarbeid om finansiering, etablering og drift av et tilsvarende sykkel- og trafikkopplæringsanlegg som jeg var prosjektleder for i Statens vegvesen i 2004/5

 

06.2004 - 03.2005 Prosjektleder, Statens vegvesen

Jeg tok initiativ til etablering av et sykkel- og trafikkopplæringsanlegg i Myra i Arendal kommune. Dette initiativet brakte meg inn i prosjektlederrollen med ansvar for å etablere dette anlegget. Anlegget er for barnehage/småskolebarn. Et finansielt og driftsmessig, samarbeidsprosjekt mellom idrettslag, Arendal kommune, Aust-Agder fylkeskommune, Trygg-Trafikk og Statens vegvesen distrikt Aust-Agder. Anlegget ble etablert i henhold til planer. I tillegg til anleggsetablering arbeidet jeg med markedsføring/salg av trafikkopplæringskonseptet rettet mot skolene og beslutningstakerne i kommunene og i fylket.

 

01.2004 - 10.2005 Prosjektleder Sørlandets hobby- og fritidsmesse, Myra ungdoms- og idrettslag

Kreativt og administrativt ansvar for å fremskaffe utstillere, aktiviteter, underholdning, medieoppmerksomhet og markedsføring til Sørlandets hobby- og fritidsmesse over 2 år

 

01.1995 - 06.1995 Prosjektleder, Arendal Kommune

I samarbeid med to tverrfaglige styringsgrupper utarbeidet jeg to planer for det kommunale rusvernarbeidet.

 

 

 

Verv o.l.

 

02.2001 - 12.2009 Gruppeleder i Myra ungdoms og idrettslag

 

01.1996 - 06.1997 Leder Arendal håndballklubb

 

01.1991 - 06.1993 Leder Arendal Freidig håndballklubb

 

BOELIA BEDRIFTSUTVIKLING

 

Med kompetanse, engasjemenmt og kreativitet kan jeg bistå din virksomhet med rådgivning, tilrettelegging eller utføring av konkrete oppgaver.

Kringkollen 13, 4846 Arendal

Email: boe@boelia.no

Phone: 48 88 18 82

Jeg kan bistå innenfor følgende områder:

 

 

- Management for hire

- Virksomhetsstyring

- Strategiutvikling

- Forretningsutvikling

- Kundeutvikling

- Salgsplanlegging

- Søknad om støtte fra skattefunn

- Søknader til Innovasjon Norge

 

© Copyright. All Rights Reserved.